Από τα πιο  σημαντικά εξαρτήματα  ενός multicopter είναι τα μοτέρ. Είναι αυτά που μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική . Η επιλογή των μοτέρ είναι δύσκολη υπόθεση και κρίσιμη για την επιτυχία του μοντέλου μας .

  Τα μοτέρ που επιλέγουμε είναι   brushless (χωρίς καρβουνάκια)  αφού είναι πιο αποδοτικά από τα brushed (καρβουνάτα ) . Η απόδοση ηλεκτρικής ενέργειας σε ισχύ στον άξονα ενός brushless φτάνει και το 90 % , ενώ ενός καρβουνάτου  εώς  65% . Επίσης η απόδοση του brushless είναι σταθερή στο πέρασμα του χρόνου σε αντίθεση με του brushed που μειώνεται καθώς τα καρβουνάκια φθείρονται . Μια αλλή κατηγορία είναι τα outrunner και τα inrunner . Στα πρώτα οι μαγνήτες είναι εξωτερικά των πηνίων και περιστρέφεται το εξωτερικό κομμάτι , ενώ στα inrunner οι μαγνήτες ειναι στον άξονα και περιστρέφεται μόνο ο άξονας . Τα outrunner βγάζουν λιγότερες στροφές αλλά αποδίδουν περισσότερη ροπή , ενώ αντίθετα τα inrunner βγάζουν περισσότερες στροφές με λιγότερη ροπή όμως , γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούν και διάταξη με γρανάζια για μείωση στροφών . Στα multicopter χρησιμοποιούμε κυρίως brushless outrunner μοτέρ .

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός  μοτέρ που  θα μας βοηθήσουν στην επιλογή του ,είναι τα εξής :

 

     kV   :   είναι στροφές το λεπτό ανά βολτ ρεύματος , π.χ ένα μοτέρ  600 KV  αν το συνδέσουμε με 3s μπαταρία θα μας δώσει   :     600  x  11,1 βολτ =  6660 στροφές . Πολλά KV λιγότερη ροπή , μικρότερες προπέλες και αντίστροφα .
 

 

  Max current(A)   : το μέγιστο ρεύμα που καταναλώνει  το μοτέρ σε Α

 
   Shaft dia  :   η διάμετρος του άξονα σε χιλιοστά ( mm)

 

    Thrust  :       η τιμή της ώθησης που προσφέρει ανάλογα την προπέλα , σε γραμμάρια ( gr) . Μεγαλύτερη προπέλα περισσότερη ώθηση .
  

    Weight :     το βάρος σε γραμμάρια
 

     Lipo     :     το ρεύμα λειτουργίας του μοτέρ   π.χ 3S-4S  ή 2s - 6s
 

  Suggested prop  :   προτεινόμενη προπέλα

 

     watt    :       η ισχύς που αποδίδει το μοτέρ που είναι το γινόμενο των βολτ της μπαταρίας επί των Αμπέρ που τραβάει    για    κάθε διάμετρο προπέλας που χρησιμοποιούμε

 

   O τετραψήφιος  αριθμός του μοτέρ δηλώνει τη διάμετρο του στάτορα  και το ύψος του σε χιλιοστά  π.χ 2812  28mm διάμετρο και 12 mm ύψος .

 

 

 

     Από που πρέπει όμως να ξεκινήσουμε για να επιλέξουμε το κατάλληλο μοτέρ για το μοντέλο μας ?

 

  Το συνολικό βάρος που εκτιμούμε ότι θα φτάσει το μοντέλο μας είναι ο πρώτος παράγοντας που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας . Στο βάρος αυτό πρέπει να συμπεριλάβουμε την κάμερα που ενδεχομένος θα έχουμε , το gimbal , μπαταρίες και γενικά όλο τον εξοπλισμό μας . Αφού ξέρουμε το  συνολικό βάρος  , έχουμε το πρώτο κύριο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχει το μοτέρ μας , την ώθηση  ( thrust )  .

 

     Ας υποθέσουμε ότι το μοντέλο μας θα είναι ένα τετρακόπτερο και ότι θα ζυγίζει 1000 γραμμάρια . Για να μπορέσει να

 μείνει σταθερό στον αέρα ( HOVER ) θα

πρέπει η ώθηση που δίνουν τα 4 μοτέρ

να ισούται με το βάρος του . Έτσι λοιπόν

αν έχουμε thrust 1000 gr το τετρακόπτε-

ρο θα κάνει HOVER στο max των στροφών

του . Επειδή όμως θέλουμε να έχουμε

HOVER στο 50 % του Throttle , θα πρέπει

η ώθηση να διπλασιαστεί , άρα χρειαζό-

μαστε 2000gr  max thrust και επειδή υ-

πάρχουν απώλειες αλλά και η γραμμικό-

τητα των μοτέρ στην απόδοση δεν είναι

τέλεια βάζουμε και ένα 20% επιπλέον

thrust για να είμαστε 100%  σίγουροι .

  Έτσι για ένα μοντέλο με συνολικό βάρος

1000 γρ. η ώθηση που πρέπει να αναζητήσουμε φθάνει τα 2400 γρ. Την ώθηση αυτήν θα την πάρουμε από τα τέσσερα μοτέρ που σημαίνει ότι το κάθε μοτέρ θα πρέπει να αποδίδει 2400γρ / 4  600 γραμμάρια ώθηση. 

  

   Στον παρακάτω πίνακα  βλέπουμε ότι μπορούμε να πάρουμε την ώθηση που χρειαζόμαστε  (600 γρ. )  από ένα μοτέρ ΜΤ2216 των 900KV  με πολλές επιλογές .

 

 

 

 

     Επιλέγοντας  3s μπαταρία (11,1 v )

  και προπέλα 10*3,3 , αλλά στο max throttle

 

 

         με 11*3,7 προπέλα στο 85 % throttle

 

 

                      

 

                   με 12* 4 προπέλα  στο 75 % 

 

  

 

   επιλέγοντας  4s μπαταρία ( 14,8 v)

    και 9*3 προπέλα  στο 85 % throttle

 

 

   και με 10*3 στο 75 % throttle .

 

 

 

 

 

           Σημαντικό είναι το   efficiency ( απόδοση ) του μοτέρ , που είναι η αναλογία του thrust ( γραμμάρια ) διά την ισχύ  σε  watt  . Όσο μεγαλύτερο θα είναι το efficiency τόσο πιο πολύ χρόνο πτήσης θα έχουμε , με μικρό  σπαταλάμε πολύ δύναμη και δεν παίρνουμε μεγάλη ώθηση στο full throttle . Η εύρεση του κατάλληλου μοτέρ είναι ένας συνδυασμός όλων των παραπάνω

   Ανάλογα τις διαστάσεις του μοντέλου και τους περιορισμούς στην χρήση προπέλας , θα επιλέξουμε τις προπέλες που

θα χρειαστούμε και το ρεύμα  ( 3s ή 4s )  .  Από την κατανάλωση του μοτέρ σε ρεύμα θα εξαρτηθεί και η επιλογή του  ESC .

 

 Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές , σε ποιότητα , τιμή , χαρακτηριστικά που θα ικανοποιήσουν και το πιο απαιτητικό multicopter ...

 

   

 

 

 

   

 

 

          

Multicopters motors

outrunner brushless

inrunner brushless

ArisR.