Το clearboost είναι μια μικρή συσκευή που τοποθετείται μεταξύ της κεραίας και του δέκτη σας , για να αυξήσετε την ποιότητα του βίντεο σας , έτσι ώστε να μπορείτε να πετάξετε με λιγότερα στατικά και καλύτερα βίντεο.
  Από την αρχή του FPV και της τεχνολογίας των Drones,  υπήρχαν προβλήματα  με την μετάδοση του σήματος , όπως των στατικών / θορύβου  που έπρεπε να λύσουμε , αλλα η Celestial Reach έχει τώρα λύσει το πρόβλημα τοποθετώντας το ClearBooster στο receiver του βίντεο και έτσι   μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα σε μεγάλες αποστάσεις και χωρίς παράσιτα.
 Κατά τα τελευταία τρία χρόνια η  Celestial Reach έχει εργαστεί για την τεχνολογική ανάπτυξη και χρήση του FPV . Το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς είναι το ClearBoost.  Έχει δημιουργήσει μια συσκευή για να φέρει επανάσταση στην αναλογική τηλεμετρία και βίντεο.

 

  Όταν πεταμε FPV  υπάρχουν αναπόφευκτα ελλείψεις   σήματος , θέματα ποιότητας σήματος και  αν πετάξουμε σε μεγαλες αποστάσεις η ποιότητα της εικόνας υποβαθμίζεται σημαντικά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Γ ια την επίλυση αυτών των προβλημάτων θα μπορούσε να χρησιμοποιήθει μια κατευθυντική κεραία στο δέκτη σας  ή να χρησιμοποιήσετε ένα πομπό με  υψηλότερη ισχύ εκπομπής. Οι κατευθυντικές κεραίες όμως περιορίζουν  το που μπορείτε να πετάξετε, και θα πρέπει να παραμείνουμε εντός του εύρους δέσμης  ή απαιτούν τη χρήση δαπανηρών λύσεων όπως παρακολούθησης της κεραίας (anttena tracking). Οι πομποί με μεγαλύτερη ισχύ  δεν είναι πάντα μια επιλογή διότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν  νομικές απαιτήσεις , επίσης εχουμε και μεγαλύτερη  κατανάλωση ενέργειας ,  περισσότερη βάρος , μεγαλύτερη  θερμότητα .


  Το ClearBoost συνδέεται μεταξύ  κεραίας  και  δέκτη . Όταν συνδεθεί με την τροφοδοσία (χρειάζεται λιγότερο από 20mA!) ενισχύει το σήμα που λαμβάνεται από την κεραία σας  και το τροφοδοτεί στο δέκτη. Μπορείτε να πάρετε περίπου το ίδιο κέρδος απόδοσης οπώς μια κεραία κατευθυντική.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Σε χώρες που η μέγιστη ισχύς του πομπού περιορίζεται σε  250mW ,  τώρα με το ClearBoost  έχουν την ίδια ποιότητα σήματος  όπως θα είχαν με έναν  πομπό  600mW.
  Είτε χρησιμοποιείτε FPV για αγωνες , είτε για τοπογραφικά ή για χόμπυ , τότε το ClearBoost θα σας δώσει το πιο αξιόπιστο βίντεο και  περισσότερη ασφάλεια  και απόσταση κατά την πτήση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   http://www.avirobotic.com/2015/10/02/clearboost-enhanced-video-reception-for-drones-and-fpv/

 

 

 

 

  ClearBoost: Enhanced Video Reception for Drones and FPV

P.H.