Υποχρεωτική ασφάλιση για τα drones στην Ελλάδα

Νέο νομοθετικό πλαίσιο

Υποχρεωτική θα είναι σύντομα η ασφάλιση των drones. Ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Κωνσταντίνος Λιντζεράκος, καλεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για να οριστεί ο κανονισμός πτήσεων των μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στο FIR Αθηνών, μέχρι την Τετάρτη. Έτσι θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πτήση των drones, ενώ καθορίζονται και οι κυρώσεις. Με τα drones να γίνονται όλο και περισσότερα στον ουρανό, υποχρεωτική θα είναι η ασφάλισή τους για ζημιές έναντι τρίτων.