Στην χώρα μας δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να καλύπτει την πτήση Drones . Τον Μάρτιο του 2015 έγινε στην Ρίγα της Λετονίας συνδιάσκεψη της Ε.Ε , προκειμένου να βρεθεί λύση στο θέμα σε  πανευρωπαϊκό επίπεδο  .Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 αναμένονται οδηγίες - νομοθετικές ρυθμίσεις επί του θέματος ..Σε ερωτήσεις προς την Υ.Π.Α (υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ) που έχουν γίνει στο παρελθόν , οι απαντήσεις δεν ήταν διευκρινιστικές , καθώς μας παραπέμπουν στον κανονισμό που αφορά τα αερομοντέλα . Είναι ο   Αριθμ. Δ2/Δ/352/17475 Κανονισμός Πτήσεων Αερομοντέλων .

 

   Κανονισμός Πτήσεων Αερομοντέλων

   Δείτε ένα βίντεο από την υπηρεσία πολιτικής αεροπόριας της Μ.Βρετανίας ,  U.K.. Civil Aviation Authority , που δημοσίευσε στο κανάλι της , για την σωστή χρήση των drones .

ArisR.

   Οι κανόνες αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται και στην  χώρα μας ..

 

  -  ελέγχουμε  το drone πριν από κάθε  πτήση
  - διατηρούμε πάντα  οπτική επαφή με το drone
  -  είμαστε υπεύθυνοι ώστε το drone να μην συγκρουστεί με ανθρώπους, αντικείμενα ή άλλα αεροσκάφη
  - δεν πετάμε  με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπους ή περιουσίες
  - δεν πετάμε σε κατοικημένες περιοχές και   κοντά σε  αεροδρόμια
  - δεν πετάμε  σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από ανθρώπους, οχήματα και κτίρια
  - δεν πετάμε  σε οποιοδήποτε ύψος πάνω από ομάδες ανθρώπων
  - Οι εικόνες που θα πάρουμε, δεν πρέπει να παραβιάζουν  νόμους περί προσωπικών δεδομένων
  - Η χρήση drones για εμπορικούς σκοπούς ( γάμους, εκδηλώσεις ) χρειάζεται άδεια από την UKCAA (δεν ισχύει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα)